Resurse Umane

RESURSE MATERIALE
- 12 săli de grupă cu grupuri sanitare pentru copii;
- 12 cabinete psihopedagogice;
content_img_1
- 1 sală kinetoterapie;
- 1 sală de stimulare polisenzorială Snoezelen;
- 1 sala de haloterapie;
- 1 sală de educație psihomotrică;
- 1 sală de activități gospodărești;
- 1 sală de festivitati;
- 1 sală primire părinți;
- bibliotecă;
content_img_1
- 1 sală calculatoare;
- cantină cu 2 săli de mese și grupuri sanitare, bloc alimentar, magazii;
- birouri personal administrativ;
- arhiva unității;
- 10 dormitoare cu grupuri sanitare pentru copii;
- cabinet medical;
- infirmerie;
- spălătorie/lejerie dotate corespunzator
- microbuz scolar;
content_img_1
- autoutilitara;
- panouri solare;
- magazii, beciuri;
- curți cu spații de joacă copii modern utilate.

Unitatea este dotată conform normativelor în vigoare, cu mijloace și materiale didactice diverse - moderne și tradiționale, computere, conexiunea la internet este asigurată în toate spațiile grădiniței. Confortul și siguranța în curtea și incinta grădiniței sunt asigurate printr-un sistem de monitorizare video.RESURSE UMANE

Cei 106 preșcolari sunt repartizați în 12 grupe. La fiecare dintre acestea procesul de învãţãmânt şi cel de recuperare și compensare este condus de o echipã formatã din douã educatoare / profesori pentru învățământ preșcolar, un profesor psihopedagog, cãrora li se alãturã asistentul social, profesorul kinetoterapeut şi asistenta medicalã.

Unitatea dispune de personal specializat în evaluare şi intervenţie pentru toate tipurile de dizabilitãţi:

- director;
- 24 educatoare / profesori învățământ preșcolar;
- 12 profesori psihopedagogi;
- 2 profesor kinetoterapeut;
- 1 asistent social;
- 2 asistente medicale
- 2 supraveghetoare de noapte
- 15 infirmiere
Personalul unității este specializat în proporție de 100%:

- cadre didactice cu gr. I – 23;
- cadre didactice cu gr. II – 2;
- cadre didactice cu definitivat – 4;
- cadre didactice debutante – 7,
din care:

- 27 cadre didactice – titulare
- 9 cadre didactice – suplinitori calificați,

Personalul nedidactic și didactic-auxiliar întregește echipa unității, ocupându-se de ocrotirea, confortul fizic şi sãnãtatea copiilor pe tot parcursul şcolarizării acestora în unitatea noastrã.