Resurse Umane

RESURSE MATERIALE
- 11 săli de grupă cu grupuri sanitare pentru copii;
- 11 cabinete psihopedagogice;
content_img_1
- 1 sală kinetoterapie;
- 1 sală de stimulare polisenzorială Snoezelen;
- 1 ludotecă;
- 1 sală de educație psihomotrică;
- 1 sală de activități gospodărești;
- 1 sală de spectacole;
- 1 sală primire părinți;
- bibliotecă;
content_img_1
- 1 sală calculatoare;
- cantină cu 3 săli de mese și grupuri sanitare, săli de bucătărie, magazii;
- birouri personal administrativ, grupuri sanitare;
- arhiva unității;
- 10 dormitoare cu grupuri sanitare pentru copii;
- cabinet medical;
- infirmerie;
- săli spălătorie, călcat, magazii, uscător;
- microbuz transport copii;
content_img_1
- 2 autoutilitare;
- magazii, beciuri;
- curți cu spații de joacă copii modern utilate.

Unitatea este dotată conform normativelor în vigoare, cu mijloace și materiale didactice diverse - moderne și tradiționale, computere, conexiunea la internet este asigurată în toate spațiile grădiniței. Confortul și siguranța în curtea și incinta grădiniței sunt asigurate printr-un sistem de monitorizare video.



RESURSE UMANE

Sunt formate 11 grupe, la fiecare dintre acestea procesul de învãţãmânt şi cel de recuperare și compensare este condus de o echipã formatã din douã educatoare / profesori pentru învățământ preșcolar, un profesor psihopedagog, cãrora li se alãturã asistentul social, profesorul kinetoterapeut şi asistenta medicalã.

Unitatea dispune de personal specializat în evaluare şi intervenţie pentru toate tipurile de dizabilitãţi:

- director;
- 22 educatoare / profesori învățământ preșcolar;
- 11 profesori psihopedagogi;
- 1 profesor kinetoterapeut;
- 1 asistent social;
- 2 asistente medicale
Personalul unității este specializat în proporție de 100%:

- cadre didactice cu gr. I – 19;
- cadre didactice cu gr. II – 4;
- cadre didactice cu definitivat – 11;
- cadre didactice debutante – 1,
din care:

- 29 cadre didactice – titulare
- 5 cadre didactice – suplinitori calificați,
- 6 cadre didactice cu studii liceale de specialitate;
- 3 cadre didactice absolvente de colegiu;
- 2 cadre didactice absolvente de Școală Postliceală;
- 1 cadru didactic în curs de a obține licența;
- 25 cadre didactice cu titlul de licență;
- 12 cadre didactice în curs de a obține titlul de master;
- 4 cadre didactice cu titlul de master;

Personalul nedidactic și didactic-auxiliar întregește echipa unității, ocupându-se de ocrotirea, confortul fizic şi sãnãtatea copiilor pe tot parcursul şcolarizării acestora în unitatea noastrã.