Activitati

Activitati desfășurate în GRĂDINIȚA SPECIALĂ FĂLTICENI

• Grădinița școlarizează 105 copii COPII CU DIZABILITĂŢI MINTALE moderate, severe, profunde și / asociate, DIZABILITĂȚI SENZORIALE MULTIPLE, COPII CU AUTISM, COPII CU SINDROM DOWN;

• Rezultatele optime obținute aici în recuperarea și compensarea dizabilităților copiilor, în integrarea lor școlară și socială se bazează pe munca mai multor echipe de profesionişti formate din:

- PROFESORI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, EDUCATOARE
- PROFESORI PSIHOPEDAGOGI
- PROFESOR KINETOTERAPEUT
- ASISTENT SOCIAL
- ASISTENTE MEDICALE

• Copiii sunt repartizați în 11 grupe, alcătuite după tipul / gradul dizabilității și nivelul de vârstă.OFERTA CURRICULARĂ
ACTIVITĂŢI CURRICULARE:

- programe de educaţie şi terapii de compensare specifice fiecărui tip / grad de dizabilitate,
- cursuri opţionale stabilite în funcţie de potenţialul copilului și sugestiile familiei;

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE:

- cercuri pe terapii,
- participare la concursuri - nivel local, regional, naţional,
- spectacole organizate la nivel local sau judeţean,
- vizite, excursii, drumeţii,
- parteneriate cu unităţi şcolare şi alte instituţii din comunitate, implicare în desfăşurarea de diferite proiecte şcolare locale, județene, naţionale şi internaţionale,
- activități desfășurate în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară,
- serbări desfășurate pe scena Sălii de festivități a unității prilejuite de diferite sărbători, evenimente și apropierea vacanțelor;
- expoziții tematice, expoziții caritabile.
ALTE SERVICII

ASISTENŢĂ MEDICALĂ, asigurată de două cadre medicale în serviciu pe ture;

TREI MESE PE ZI şi gustare pentru orele 10,30 şi 16,00;

TRANSPORT ZILNIC cu microbuzul şcolar pentru copiii din municipiu şi cei domiciliaţi în localităţi limitrofe;

INTERNAT SĂPTĂMÂNAL, pentru copiii ce provin din familii care au domiciliul în altă localitate din judeţ şi solicită acest serviciu;

INTERNAT SEMESTRIAL, pentru copiii ce provin din familii care au domiciliul la distanţă mare de grădiniță, în localități îndepărtate din județ, aspect care nu le permite deplasarea săptămânală și solicită acest serviciu;

SERVICII DE CONSILIERE A PĂRINŢILOR, desfăşurate săptămânal și oricând - la nevoie, pe teme legate de dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor, orientarea și integrarea lor școlară și socială;

ŞEDINŢE CU PĂRINŢII desfăşurate lunar având o tematică adaptată la necesităţile specifice;

SERVICII DE SPRIJIN pentru familiile copiilor care întâmpină probleme în achiziţionarea echipamentelor de protezare – ghete ortopedice, ochelari etc.

SĂRBĂTORIREA zilelor de naștere ale copiilor, daruri oferite cu diferite ocazii.

REZULTATE OBȚINUTE DE COPII

În decursul și la finalul activităților instructiv-educative și terapeutic-compensatorii specifice desfășurate în Grădinița Specială Fălticeni, are loc evaluarea competențelor dobândite de copii, proces în care se constată înregistrarea unor rezultate pozitive considerabile.

Sunt vizate îndeosebi progresul copilului în raport cu sine, compensarea / recuperarea dizabilităților pe care le prezintă, micșorarea dificultăților cu care acesta se confruntă, în scopul integrării sale sociale și școlare.

La finalul ciclului preșcolar, uneori chiar în decursul perioadei preșcolare – în cazurile în care se înregistrează progrese semnificative, copiii sunt evaluați de Comisia de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională și primesc un certificat de orientare școlară pentru continuarea traseului educațional.

O parte dintre copiii care au finalizat ciclul preșcolar în Grădinița Specială Fălticeni primesc recomandare și sunt integrați în școli din învățământul de masă din localitățile de domiciliu, ceilalți fiind înscriși în instituțiile școlare de învățământ special din județ.