Acte necesare pentru înscrierea copiilor la grădiniță

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII COPILULUI ÎN GRĂDINIȚĂ
• CEREREA PĂRINTELUI / TUTORELUI;
• COPIE după CERTIFICATUL DE NAŞTERE al copilului;
• COPIA ACTELOR DE IDENTITATE ale părinţilor / tutorelui legal al copilului;
• COPIA documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este REPREZENTANTUL LEGAL AL COPILULUI (hotărâre a instanței, hotărâre a Comisiei pentru protecția copilului – dacă este cazul, hotărâre de plasament);
• ANCHETA SOCIALĂ de la Primărie;
• FIŞĂ MEDICALĂ SINTETICĂ a copilului - completată de medicul de familie;
• CERTIFICATUL MEDICAL tip A 5 de la medicul de specialitate;
• FIŞA DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ eliberată de un psiholog clinician autorizat;
• FIŞĂ PSIHOPEDAGOGICĂ de la unitatea de învățământ, dacă a mai fost înscris la vreo unitate școlară;
• COPIE după CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP;
• ALTE DOCUMENTE MEDICALE.

Pentru detalii suplimentare, nr. de tel. al asistentului social din grădiniță este: 0746 321 064