• Grădinița Specială Fălticeni
Asigură recuperarea copiilor școlarizați prin valorificarea potențialului fizic și psihic al fiecaruia, ținându-se seama de ritmul individual de dezvoltare.
Pregătește eficient copii preșcolari cu dizabilități mintale, cu multiple deficiențe senzoriale asociate, copii cu tulburări pervazive de dezvoltare, cu sindrom Down pentru integrarea lor școlară și socială.
Stimulează capacitatea copiilor preșcolari cu dizabilități de a interacționa cu mediul, de a-l cunoaște, de a intra in relație cu ceilalți, de a-și cunoaște propria identitate.
Despre noi

content_img_1 Grădinița Specială Fălticeni este o unitate școlară de învățământ special, de stat, cu personalitate juridică, cu program prelungit și internat săptămânal. Unitatea este subordonată Inspectoratului Școlar Județean Suceava și Consiliului Județean Suceava, care este ordonatorul principal de credite.
Grădiniţa Specială a fost înfiinţată la 15 noiembrie 1955, fiind la acea vreme singura unitate de învățământ pentru copii preșcolari cu deficiențe de auz din Moldova. În decursul timpului, pe lângă copii cu dizabilităţi de auz sunt înscrişi la această grădiniţă şi copii cu dizabilităţi mintale, astfel, spaţiul existent devenind neîncăpător. content_img_1

Din anul 1982 grădiniţa beneficiază de o clãdire nouã, aflatã pe strada Pictor Dimitrie Hîrlescu nr. 6, Fălticeni, fiind înscrişi aici până la 80 de copii repartizaţi în 5 – 6 grupe.

. În perioada următoare, numărul de preșcolari înscriși la Grădinița Specială a crescut, impunându-se astfel construirea unui nou corp de clădire.

În acest sens, de la 1 septembrie 1998 grădiniţa îşi măreşte spaţiul destinat procesului instructiv – educativ cu o nouă clădire dotată şi amenajată conform standardelor europene, corpul vechi fiind reorganizat şi modernizat pentru a asigura condiţii deosebite de internat şi cantină.


content_img_1 Suntem acum o mare familie, formată din 106 copii preșcolari cu dizabilităţi mintale moderate / severe, multiple, dizabilităţi senzoriale asociate, tulburări pervazive de dezvoltare – autism, copii cu Sindrom Down, repartizaţi în 12 grupe, personal didactic, didactic-auxiliar, nedidactic, părinții copiilor și alți parteneri din comunitate. Grădiniţa asigură un climat optim dezvoltării armonioase a copiilor școlarizați, oferind servicii excepţionale de educaţie specială şi terapii specifice de compensare în conformitate cu Curriculumul Naţional pentru Învăţământul Special.

Serviciile sunt structurate și adaptate nevoilor și potențialului fiecărui preșcolar în parte, unul dintre aspectele importante fiind și consilierea părinților, în scopul creșterii capacității lor de a susține implicarea copiilor în procesul instructiv-educativ și de compensare / recuperare. Protejarea drepturilor și intereselor copiilor preșcolari cu dizabilități și a familiilor acestora constituie preocuparea noastră principală. În anul 2015 Grădinița Specială Fălticeni a fost evaluată potrivit standardelor nationale de către experții Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), primind calificativul „Foarte bine”.
content_img_1

Oferim copiilor preşcolari cu dizabilităţi programe specifice de educație şi terapie desfăşurate în condiţii de înaltă calitate şi performanţă, vizând recuperarea / reabilitarea şi integrarea lor socială şi şcolară. Principala noastră preocupare este de a adapta serviciile și conținuturile la potențialul și necesitățile copilului, pentru a-l învăța să se descopere pe sine, să descopere lumea, să perceapă și să înțeleagă realitatea înconjurătoare devenind astfel un membru activ al societății.

La Grădinița Specială Fălticeni copilul este provocat să comunice, să interacționeze și să experimenteze prietenia, responsabilitatea, încrederea, să-și însușească comportamente adecvate valorilor morale și civice.

Educația timpurie este o condiție necesară în stabilirea dinamicii pozitive în dezvoltarea copiilor cu dizabilități. Identificarea cât mai timpurie a dificultăților cu care se confruntă copilul, consultarea unui specialist, evaluarea copilului și înscrierea lui la grădiniță îi asigură un start bun care îi va sprijini procesul de recuperare / compensare și dezvoltare, facilitându-i accesul și integrarea în plan social și școlar.

VALORILE CHEIE în GRĂDINIȚA SPECIALĂ FĂLTICENI sunt:
RECUPERAREA ŞI INTEGRAREA COPIILOR CU DIZABILITĂŢI,
CONFORTUL ŞI BUNĂSTAREA BENEFICIARILOR SERVICIILOR,

RESPECTAREA TRADIŢIILOR ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE prin:

  • COMUNICARE DESCHISĂ,CENTRARE PE COPIL,
  • CREAREA STĂRII DE BINE, COMPORTAMENT ETIC, INTEGRITATE,
  • CREATIVITATE, RESPECT, COMPETENȚĂ.